Bölüm Yönetimi

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Kuddis Büyükakıllı
Bölüm Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Cenap Özgün