Bölüm Kurulu

Öğr. Gör. Kuddis Büyükakıllı
Öğr. Gör. Cenap Özgün
Öğr. Gör. Nesrin Güraslan